Wie ben ik

Wie ben ik

Na mijn studie orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht heb ik de post-doctorale opleiding tot Orthopedagoog Generalist gevolgd. Dit betekent dat ik in het BIG-register sta onder nummer 29018088231. Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (www.nvo.nl). Ik heb mij daarnaast geschoold in verschillende therapeutische en meditatieve technieken zoals de psychotherapieopleiding Symbooldrama (www.symbooldrama.nl). Ik ben therapeut Symbooldrama en supervisor voor gedragswetenschappers.

Als therapeut ondersteun ik bij faalangst en onzekerheid, hechtingsproblematiek, niet tot presteren komen, somberheid of bij vragen over de persoonlijke ontwikkeling. Dit doe ik door middel van meditatie, faalangst training, symbooldrama en andere technieken. Zie de kop “methodiek” op deze website.

De afgelopen 40 jaar heb ik gewerkt in de zorg (o.a. jeugdzorg en gehandicaptenzorg), het beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs voor kinderen.

Bartimeus

Van 2002 tot 2020 ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest bij Bartiméus, een instelling voor mensen met een visuele beperking (www.bartimeus.nl). Hier was ik hier verbonden aan REA College. Jongeren met een beperking volgen hier een opleidingstraject richting werk. Lang heb ik dit gedaan naast het werk in mijn praktijk. Kort geleden ben ik daar mee gestopt.

Samenzelf

Samen met collega‘s bij Bartiméus heb ik een methodiek ontwikkeld, waarbij we een hechtingsrelatie aanbieden die gericht is op het stimuleren van autonomie en zelfstandigheid: SamenZelfkunde (www.samenzelf.nl). In mijn werk heeft de focus steeds gelegen op het stimuleren van groei en persoonlijke ontwikkeling van mensen en kinderen, zodat ze de problemen leerden hanteren en weer grip kregen op het leven.

Scroll naar boven