Supervisie

Supervisie is in veel opleidingen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het leertraject. Dit geldt ook voor Orthopedagogen. In een supervisietraject leert de supervisant naar het eigen beroepsmatige handelen te kijken. ‘Wie ben ik als beroepsbeoefenaar en hoe kan ik mijn beroepsmatig handelen verbeteren door reflectie op mijn werkervaringen’.

Als Orthopedagoog Generalist ben ik ook gekwalificeerd om supervisie te geven aan gedragswetenschappers in het kader van een post-master registratietraject van de NVO. Ik geef daarnaast supervisie aan mensen, die een opleiding volgen tot Geregistreerd ZKM Coach. http://www.opleidingzelfkennismethode.nl

Psychologisch
Pedagogische Praktijk
Mieke Gresnigt
Dorpshuis De Kern kamer 4
Overtoom 15
1901 EW Castricum