Supervisie

Supervisie

Supervisie is in veel opleidingen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het leertraject. Dit geldt ook voor Orthopedagogen. In een supervisietraject leert de supervisant naar het eigen beroepsmatige handelen te kijken. ‘Wie ben ik als beroepsbeoefenaar en hoe kan ik mijn beroepsmatig handelen verbeteren door reflectie op mijn werkervaringen’.

Als Orthopedagoog Generalist ben ik ook gekwalificeerd om supervisie te geven aan gedragswetenschappers in het kader van een post-master registratietraject van de NVO en het NIP en voor de SKJ. Ik geef daarnaast supervisie en leertherapie aan mensen, die een opleiding volgen bij de Stichting Symbooldrama. http://www.symbooldrama.nl.

Scroll naar boven