Bouwstenenmodel

Bouwstenenmodel

Angst en stress blijken de common factor te zijn bij bijna alle psychische problemen. Angst en stress zijn soms het gevolg gan gebeurtenissen vroeg in het leven. Een stressvolle opvoedingsomgeving, taalproblemen, conflicten, trauma, mishandeling en verlies kunnen leiden tot problemen in de ontwikkeling.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Gezond psychisch functioneren wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop emoties gereguleerd worden (affectregulatie). Vroege hechtingsrelaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van ons vermogen om stress te reguleren en te kunnen mentaliseren (denken over voelen, voelen over denken) en voor een goede cognitieve ontwikkeling. Het Bouwstenenmodel geeft een theorie over de sociaal-emotionele ontwikkeling in de eerste levensjaren en wat helpt om goede gehechtheidsrelaties te ontwikelen.

Het Bouwstenenmodel

Het Bouwstenenmodel is ontwikkeld door Truus Bakker-van Zeil, psychotherapeut en orthopedagoog. Het Bouwstenenmodel laat zien hoe in een gezonde hechtingsrelatie de vijf bouwstenen van sociaal-emotionele ontwikkeling worden gevormd. De bouwstenen funderen elkaar. Dat wil zeggen dat een goede ontwikkeling van een eerdere bouwsteen een goede basis geeft voor de ontwikkeling van de volgende bouwsteen en daar in ook aanwezig blijft. Als er verstoringen optreden in de ontwikkeling, zullen die ook hun invloed houden in de ontwikkeling van de volgende bouwsteen. Iedere bouwsteen vraagt een specifieke benadering om de ontwikkeling van deze bouwsteen optimaal te stimuleren.

Het Bouwstenenmodel van Bakker biedt handvatten voor een pedagogische aanpak: door goed te kijken, krijg ik een beeld van het hechtingspatroon en welke bouwsteenonvoldoende ontwikkeld is. Dit laat zien welke pedagogische benadering dus nodig is om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te helpen. Deze aanpak is ook geschikt voor jongvolwassen met contact- en gedragsproblemen. Als therapeut kies ik een aanpak die aansluit bij de bouwsteen die onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen. Zo kunnen we verder bouwen aan optimale relationele vaardigheden, uitgaande van wat al wel is ontwikkeld.

Cursus hechting in hulpverleningsrelaties

Onderzoek toont aan dat het succes van hulpverlening voor een groot deel het gevolg is van de kwaliteit van de hulpverleningsrelatie.De laatste jaren is ook meer en meer duidelijk geworden dat de gehechtingservaringen en copingsstrategieën van de therapeut zelf daarbij mede bepalend zijn. De manier waarop de therapeut de emotionele reacties, zowel van zijn cliënten als van zichzelf, kan verdagen en containen, bepaalt mede zijn vermogen om als een veilige ouder sesitief te reageren op de emoties van de cliënt, zonder zelf van slag te raken.

Wilt u een cursus volgen in het gebruiken van het Bouwstenenmodel?

Van tijd tot tijd verzorg ik een cursus ‘Hechting in hulpverleningsrelaties’ voor professionals. Neem contact op voor informatie en overleg.

Scroll naar boven