Workshops

Workshops

Hechting in hulpverleningsrelaties

Een dag voor professionals over hechting gebaseerd op het Bouwstenenmodel van Truus Bakker van Zeil.

Op deze dag wil ik ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Hoe verloopt een goede hechting bij kinderen?
 • Hoe speelt de hechtingsgeschiedenis een rol bij de problematiek van kinderen?
 • Wat is het bouwstenenmodel?
 • Hoe kun je dit model gebruiken?
 • Symbooldrama, een behandeling met beelden, die de hechting stimuleert.

Gezond psychisch functioneren wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop emoties gereguleerd worden. Vroege hechtingsrelaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van dit vermogen. Op deze dag wil ik handvatten aanreiken om de hechting te stimuleren bij kinderen. Ook hoe je de hechtingsstijl van kinderen kunt herkennen en beïnvloeden. Dit doe ik aan de hand van het Bouwstenenmodel van Truus Bakker van Zeil. Dit geeft aanknopingspunten voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding, zowel bij jonge kinderen als bij oudere cliënten.

In het middag programma wil ik vooral aandacht besteden aan behandeling en begeleiding. De mogelijkheden van symbooldrama en tekenen kunnen hierbij aandacht krijgen. Voor dit programmaonderdeel kunnen jullie casussen inbrengen, die we kunnen bespreken. Dit kan in de vorm van filmpjes.

Trainer: Mieke Gresnigt

Locatie:
REA-college Bartiméus in de Sporthal en Sportpark De Dreef in Utrecht Overvecht
Schooneggendreef 27-K
3562 GG, Utrecht

Prijs: € 100, 00 excl. BTW (€ 121,- incl.)
Aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling NL18ASNB0 70.77.22.926 t.n.v. M. Gresnigt, Castricum.
Annulering is mogelijk tot twee weken te voren.

Voor deze studiedag is geen accreditatie aangevraagd maar geregistreerden bij het register vaktherapie kunnen achteraf zelf accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing die reeds heeft plaatsgevonden, en waarvoor niet al door de aanbieder accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie. Dit kan alleen m.b.t. bij- en nascholing die plaatsvond in het voorgaande kalenderjaar. Dan wordt bekeken of de scholing voldoet aan de eisen van het register.

Symbooldrama met ouders en kinderen

Samenwerken aan een goed hechting en relatie Ouders betrekken bij de behandeling met gebruik van Symbooldrama, Berenboekjes en het Bouwstenenmodel van Truus Bakker van Zeil.

Op deze dag wil ik ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Partnerschap met ouders en kinderen.
 • Hoe betrek je ouders bij de behandeling?
 • Hoe geef je het kind een centrale positie in aanwezigheid van ouders?
 • Regie, autonomie en relatie.
 • Symbooldrama, een behandeling met beelden.
 • Hoe d.m.v. Symbooldrama de relatie tussen ouders en kind versterken?

Werken met ouders en kinderen samen biedt ongekende mogelijkheden en kansen om een gezonde ontwikkeling te stimuleren. Het vraagt van de therapeut om zijn aandacht te verdelen en de belangen van beiden goed te bewaken. Daarbij kunnen ook eigen emoties van de therapeut een rol gaan spelen. Hoe pak je dit nu allemaal aan? Hoe kun je de relatie zo optimaal mogelijk beïnvloeden?

Trainer: Mieke Gresnigt

Locatie:
REA-college Bartiméus in de Sporthal en Sportpark De Dreef in Utrecht Overvecht
Schooneggendreef 27-K
3562 GG, Utrecht

Prijs: € 100, 00 excl. BTW (€ 121,- incl.)
Annulering is mogelijk tot twee weken te voren.

Mieke Gresnigt is Orthopedagoog Generalist, supervisor voor de NVO en het NIP en Symbooldramatherapeut. Ze werkt één dag per week bij REA College / Bartiméus, opleider en coachingsorganisatie voor jongeren met een beperking, en heeft mede vormgegeven aan de SamenZelf-methodiek. Daarnaast heeft ze een praktijk in Castricum, waar ze veel werkt met kinderen en volwassenen met symbooldrama.

Scroll naar boven